Stručnost - etika - iskustvo

Koncept medicinskog i istočnjačkog lečenja

Telefon: +381 (0)63 80 755 38

E-mail: office@dunavski.com

Adresa: Vojvode Šupljikca 39, Novi Sad