Stručnost - etika - iskustvo

Koncept medicinskog i istočnjačkog lečenja

Telefon: +381 (0)61 145 0000

E-mail: office@dunavski.com

Adresa: Vojvode Šupljikca 39, Novi Sad